ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА 2019 ГОДИНА  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2014 – 2020 ГОДИНА

Коментарите са изключени!