Archive | Утвърдени бюджети RSS feed for this section

Бюджет за 2015г. на Община Велинград

ПРИХОДНА ЧАСТ:                                                                                -            24 126 301   – Приходи с държавен характер:                                                           -            13 182 631 обща допълваща субсидия                                                            -            12 371 606 преходен остатък                                                               -                  889 397 средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8800    -       78 372 -  Приходи с общински характер:                                                          -           10 943 670 [...]

Прочети Коментарите са изключени!