Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.2071 УПИ I – 8931,8932 по плана на гр. Велинград

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.2071 УПИ I -8931,8932 по плана на гр. Велинград
Коментарите са изключени!