Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.654 УПИ VI-4523 по плана на гр. Велинград

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.654 УПИ VI-4523 по плана на гр. Велинград
Коментарите са изключени!