Сесия 2008-09-10

  1. Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.РЕШЕНИЕ №379
  2. Осигуряване на средства за съфинансиране на проект по Национална програма на Министерството на образованието и науката насочен към ремонт на спортни площадки и съоръжения в СОУ „В.Левски” – Велинград, ОУ „Хр.Ботев” – Велинград и СОУ „Хр.Смирненски” с.Св.Петка. РЕШЕНИЕ №380
Все още няма коментари.

Leave a Reply