Сесия 2006-12-28

  1. Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от  329 812лв. РЕШЕНИЕ 472
  2. Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от 679 998лв. РЕШЕНИЕ 473
  3. Изменение и допълнение на т.2 от решение №300/27.07.2006г. РЕШЕНИЕ 474
  4. Изменение и допълнение на решение №314/29.08.2006г. РЕШЕНИЕ 475
  5. Одобряване на план-сметка за определяне на разходите по чистотата. РЕШЕНИЕ 476
  6. Образуване на средства за работна заплата в “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 477
  7. Придобиване на недвижим ДМА по чл.33 от ЗС. РЕШЕНИЕ 478
Все още няма коментари.

Leave a Reply