Сесия 2005-09-13

  1. Изменение на плана за  Застрояване в кв.438 на В-д. РЕШЕНИЕ 268
2.  Прокарване на улици в кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 269 3 . Застрояване на 25бр. общински двуетажни жилищни сгради в  кв.438 на Велинград. РЕШЕНИЕ 270 4.  Застрояване на 5бр. общински двуетажни жилищни сгради в кв.79 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 271
Все още няма коментари.

Leave a Reply