Тарифа

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 1 АПРИЛ 2021 г. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

одобри Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

обнародвана в Държавен вестник бр.28/06.04.2021 г.

Из ТАРИФАТА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Чл. 4. (1) За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от ЗТ, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на заявление-декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции: а) до 20 стаи – 180 лв.; б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.; в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.; г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.; д) над 100 стаи – 3200 лв.; 3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги: а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. на легло; б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло; в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой; г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой; 4. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 7 лв. на легло;

5. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове: а) до 20 места за сядане – 130 лв.; б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.; в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.; г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.; д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.; е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.; ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат в размерите, определени в нея. § 3. Тарифата се приема на основание чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и чл. 1 от Закона за държавните такси. § 4. Министърът на туризма дава указания по прилагането на тарифата.

Коментарите са изключени!