ПРОЕКТ „ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

Обявление

Подбор на лица за длъжност” Общностен медиатор”

Информираност и публичност

Напредък на проекта

Обявява процедура за подбор на кандидати за длъжността ,,Работник поддръжка‘‘

Коментарите са изключени!