Archive | МБАЛ – Велинград ЕООД RSS feed for this section

“Периодически доставки на твърди горива за отоплителен сезон 2016-2017г за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Въглища и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – иглолистни и широколистни дърва за огрев по приложен към документацията списък”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪГЛИЩА И ДЪРВА 2016-2017 ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на горива и масла за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция /СОП/ 1 – течни горива и самостоятелно обособена позиция /СОП/ 2 – моторни масла по приложен към документацията списък за 2016-2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ     ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД     ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ     ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ     ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРИВА И МАСЛА 2016-2017     ОБЯВЛЕНИЕ     ПРОЕКТО ДОГОВОР     РЕШЕНИЕ     УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й     СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ     ФИНАНСОВО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури; самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 3 – Комплекти конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2016-2017 г., съгласно приложен към документацията списък

 “Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури; самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 3 – Комплекти конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2016-2017 г., съгласно приложен към документацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД, по самостоятелно обособени позиции, съгласно приложен списък за 2016-2017 г.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ХРАНИ 2016-2017 5. ОБЯВЛЕНИЕ ХРАНИ 2016 6. ПРОЕКТО ДОГОВОР 7. РЕШЕНИЕ ХРАНИ 2016 8. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 9. УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й 10. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на твърди горива за отоплителен сезон 2015-2016г за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Въглища и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – иглолистни и широколистни дърва за огрев по приложен към документацията списък”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪГЛИЩА И ДЪРВА 2015-2016 ОБЯВЛЕНИЕ ТВЪРДИ ГОРИВА 2015-2016 ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ТВЪРДИ ГОРИВА 2015-2016 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2015-2016 г., съгласно приложен към документацията списък”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 1 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 2 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47 АЛ 5 ЗОП ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУМАТИВИ ОРТОПЕДИЯ ОБЯВЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСУМАТИВИ 2015-2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОРТОПЕДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ОРТОПЕДИЧНИ КОНСУМАТИВИ 2015-2016 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

“Периодически доставки на горива и масла за нуждите на МБАЛ Велинград ЕООД съгласно самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – течни горива и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – моторни масла по приложен към документацията списък за 2015-2016г.”

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 ОБЯВЛЕНИЕ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 ПРОЕКТО ДОГОВОР РЕШЕНИЕ ГОРИВА И МАСЛА 2015-2016 СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки, на медицински консумативи за нуждите на “МБАЛ – Велинград” ЕООД Велинград” за 2014-2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ РЕШЕНИЕ КОНСУМАТИВИ ПРОЕКТО ДОГОВОР МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ОБЯВЛЕНИЕ КОНСУМАТИВИ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУМАТИВИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47 АЛ 5 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 2 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 1 ЗОП ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на специфичните ортопедични медицински консумативи по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – Комплекти от остеосинтезни средства за интрамедурална фиксация на фрактури и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – Комплекти за заключващи плаки със заключващи винтове и конвенционална остеосинтеза за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2014-2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОРТОПЕДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ КЪМ ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ РЕШЕНИЕ КОНСУМАТИВИ ОРТОПЕДИЯ ПРОЕКТО ДОГОВОР ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ОРТОПЕДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД ОБЯВЛЕНИЕ КОНСУМАТИВИ ОРТОПЕДИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУМАТИВИ ОРТОПЕДИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Периодически доставки на специфичните за хемодиализа лекарствени продукти и медицински изделия по самостоятелно обособена позиция, както следва:

Периодически доставки на специфичните за хемодиализа лекарствени продукти и медицински изделия по самостоятелно обособена позиция/СОП/ 1 – лекарствени продукти и самостоятелно обособена позиция/СОП/ 2 – медицински изделия за нуждите на “МБАЛ-Велинград” ЕООД” за 2014-2015 г., съгласно приложен към документацията списък. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!