Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №1512 от 25.09.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП относно: СХЕМА за ОБЕКТ- нов подземен водопровод за минерална вода от сондаж № 5 „Сярна баня” до УПИ XII 8319 кв.223 по плана на гр.Велинград.

      В графичния материал с черен , червен и син цвят са отразени всички елементи от кадастъра и регулацията, а със зелен цвят е отразено трасето на новия подземен водопровод.

Коментарите са изключени!