Сесия 2005-01-30

 1. Актуализация на данъчните приходи в общинския бюджет.
 2. Изменение на раздел V – придобиване на земя §5400.
 3. Одобряване на парични средства за облекло на персонала.
 4. Изменение на решение №262/29.08.2005г. относно възстановяване на улични настилки в с.Драгиново.
 5. Одобряване на договор за банково обслужване на Община Велинград.
 6. Одобряване на средства за отчуждителни процедури по §7 от ЗУТ.
 7. Продажба на обект “Общежитие” при “МБАЛ-Велинград”ЕООД.
 8. Приемане на план за образователна интеграция на децата от ромски произход.
 9. Корекция на решение №393/16.12.2005г.
 10. Избор на делегати за общото събрание на НСОРБ.
 11. Предоставяне МПС на училището в с.Бирково.
Все още няма коментари.

Leave a Reply