Сесия 2005-11-24

  1. Разглеждане на молба от Таня Анг.Гончева. РЕШЕНИЕ 335
  2. Допълнение на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 336
  3. Приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, павилиони,кабини и други, съгласно чл.56 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ 337
  4. Увеличаване бюджетните взаимоотношения за 2005г. със сумата 14 543лв. РЕШЕНИЕ 338
  5. Отпускане на 22хил.лв. за възстановяване на водопровод в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 339
  6. Включване на обекти в националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2006г. РЕШЕНИЕ 340
  7. Ликвидиране на съсобственост в кв.271 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 341
  8. ЦДГ “Фантазия”.РЕШЕНИЕ 342
  9. Одобряване на заповед №1526/07.11.2005г. за попълване на кад.план в кв.24 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ 343

10. Изменение на регулацията в кв.33 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ 344

11. Изменение на регулацията до кв.9 и кв.16 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 345

12. Изменение на уличната  регулация на бул.”Съединение” до кв.253 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 346

13. Изменение на улична регулация в кв.435 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 347

14. Изменение на плана за регулация в кв.281 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 348

15. Попълване на кад.план с нов имот в кв.237 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 349

16. Попълване на кад.план с нов имот в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 350

17. Промяна предназначението на част от УПИ ХХ в кв.402 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 351

18. Частично изменение на плана за регулация в кв.417 на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 352

19. Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.187 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 353

20. Избор на нов член в комисията по жилищно-спестовни влогове.РЕШЕНИЕ 354

21. Отчет на ОбС – Велинград от пътуващия семинар. РЕШЕНИЕ 355

22. Даване съгласие за теглене на кредит от “Стройком”-2бр. РЕШЕНИЕ 356

23. Утвърждаване на форма-образец на Декларация за начина на събиране на отпадъците. РЕШЕНИЕ 357

24. Одобряване ремонт на ул.”Бачо Киро”. РЕШЕНИЕ 358

25. Опрощаване на задължения на Салих М.Сунай от с.Пашово и Ценко Ис.Качаков от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 359РЕШЕНИЕ 360

26. Удължаване срока на договор за ползване в сградата на ПП”В.Горанов”.РЕШЕНИЕ 361

27. Съгласие за предаване собствеността на три минерални бани от Държавата на Общината. РЕШЕНИЕ 362

28. Удължаване срока на договор с ДСК гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 363

29. Изменение на решение №262/05г. за Света Петка и решение №44/05г. за назначаване на независим строителен надзор. РЕШЕНИЕ 364 РЕШЕНИЕ 365

30. Питания.

Все още няма коментари.

Leave a Reply