Сесия 2005-10-27

 1. Увеличаване представителните разходи на Кмета на Общината с 3хил.лв.РЕШЕНИЕ 313
 2. Допълнение на Решение №223/2005г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ 314
 3. Изменение на решение №267/29.08.2005г. РЕШЕНИЕ 315
 4. Отдаване под наем чрез конкурс на павилион, находящ се в кв.72 по плана на гр.Велинград, в двора на СОУ “В.Левски”. РЕШЕНИЕ 316
 5. Отпускане на 3640лв. за възстановяване на разрушена от наводнението подпорна стена в ОУ “В.Левски” с.Грашево. РЕШЕНИЕ 317
 6. Одобряване печат на дирекция “ТСУСА”. РЕШЕНИЕ 318
 7. Замяна на имоти в кв.142 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 319
 8. Промяна на улична регулация в кв.441 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 320
 9. Частично изменение на улица в кв.19 и кв.20 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 321
 10. Попълване на кадастъра в кв.299 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 322
 11. Попълване на кадастъра в кв.344В по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 323
 12. Придобиване на нематериални ДА за укрепване на скатовете под “Елбрус”. РЕШЕНИЕ 324
 13. Съгласие за ново едноетажно застроително петно на басейн в УПИ ХV /р-т “Бор”/. РЕШЕНИЕ 325
 14. Изменение на Решение №283/04.10.05г. относно “ДЦДМУ”. РЕШЕНИЕ 326 , РЕШЕНИЕ 327
 15. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.36 на  гр.Сърница.РЕШЕНИЕ 328
 16. Съгласие за откриване на процедура за Концесия на паркинг пред х-л “Лайт”. РЕШЕНИЕ 329
 17. Предложение за възстановяване на “Вельова баня”. РЕШЕНИЕ 330
 18. Отдаване на помещения за нуждите на Районна прокуратура-Велинград. РЕШЕНИЕ 331
 19. Отдаване под наем чрез конкурс на магазин №18, находящ се на “Кооперативен пазар”. РЕШЕНИЕ 332
 20. Отпускане на средства за ремонт на тоалетни в ОУ”Неофит Рилски”. РЕШЕНИЕ 333
 21. Одобряване на рамков договор с БФБЛ. РЕШЕНИЕ 334
Все още няма коментари.

Leave a Reply