Сесия 2005-05-18

  1. Приемане отчета и баланса на “Атлетик” АД. РЕШЕНИЕ 134
  2. Приемане отчета и баланса на “Паркинги и гаражи” ООД.  РЕШЕНИЕ 135
  3. Приемане отчета и баланса на “Спорт Бееви”АД.  РЕШЕНИЕ 136
  4. Приемане отчета и баланса на   “Сютка”АД.  РЕШЕНИЕ 137
  5. Приемане отчета и баланса на  “Терма вел” ООД.  РЕШЕНИЕ 138
  6. Приемане отчета и баланса на  “Хорос” ООД.  РЕШЕНИЕ 139
  7. Приемане отчета и баланса на  “МБАЛ-Велинград” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 140
  8. Приемане отчета и баланса на “ВКТВ” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 141
  9. Удължаване срока на одиторския контрол  за финансовата 2005г. на “ВКТВ”ЕООД.  РЕШЕНИЕ 142

      10.Приемане отчета на ОП “Спортни имоти и плажове”.  РЕШЕНИЕ 143

       11. Приемане отчета на ОП  “Пазари и тържища”.  РЕШЕНИЕ 144

       12. Приемане отчета на ОП  “Информационен център за   малък и среден бизнес”.  РЕШЕНИЕ 145

       13. Приемане отчета и баланса на “Стройком” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 146

Все още няма коментари.

Leave a Reply