Сесия 2005-03-21

  1. Одобряване структура на Общинска администрация в Община Велинград.РЕШЕНИЕ 60РЕШЕНИЕ 61
  2. Даване на съгласие за участие на Община Велинград в проект “Красива България”. РЕШЕНИЕ 62
Все още няма коментари.

Leave a Reply