Сесия 2005-02-23

 1. Удължаване срока на ОПС на Решение №263/25.10.2000г. до 5г. на Запрян Василев Пеев. РЕШЕНИЕ 47
 2. Актуализиране на Програмата за приватизация на общински обекти. РЕШЕНИЕ 48
 3. Утвърждаване на съдебни заседатели.РЕШЕНИЕ 49
 4. Утвърждаване Наредба за пътищата.РЕШЕНИЕ 50
 5. Промени в Правилника за работа на Общински съвет – 3бр.решения.РЕШЕНИЕ 51РЕШЕНИЕ 52РЕШЕНИЕ 53
 6. Избор на членове за общото събрание на Асоциация “Хебър”. РЕШЕНИЕ 54
 7. Отпускане на социална пенсия. РЕШЕНИЕ 55
 8. Одобряване средства за отдел “КРЗП”. РЕШЕНИЕ 56
 9. Опрощаване на надвзета пенсия. РЕШЕНИЕ 57
 10. Подкрепа на проект за гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 58
 11. Удължаване срока за възстановяване на кредит от “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 59
 12. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply