Archive | Общи RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 238 /29.09.2022г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 и чл.80 от АПК, при съобразяване с изискванията на чл.8, чл.11, ал.3, чл.20, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28 от Закона за нормативните актове и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове«за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Бройприсъствали Общ брой общински съветници 26 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 176/30.06.2022г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Одобрява схема по чл. 56 от ЗУТ на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени /раздел обяви по ЗУТ/ Нова подземна кабелна линия”18- Болница” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени /раздел обяви по ЗУТ/ Нова подземна кабелна линия”18- Болница” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени кв.117 УПИ II -2399 “Ветеринарен център,хотел за домашни любимци,търговияи услуги,офиси,хотел-апартаментен тип”по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени кв.117 УПИ II -2399 “Ветеринарен център,хотел за домашни любимци,търговияи услуги,офиси,хотел-апартаментен тип”по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени – м.”Бучимиша” УПИ I “За производство и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени – м.”Бучимиша” УПИ I “За производство и услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Попълване на кадастрален план с верни имотни граници кв.27 ПИ 791 с.Драгиново,Община Велинград

Заповед Попълване на кадастрален план с верни имотни граници кв.27 ПИ 791 с.Драгиново,Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Председателят на ОбС-Велинград организира обяд

     Председателят на ОбС-Велинград организира обяд (09.05.22г.) за потребителите и персонала от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Велинград, с директор г-жа Елена Янева – Зисова, по повод изминалите големи празници Великден и Рамазан Байрам.      На всички г-н Перчинков пожела най-вече здраве и само хубави поводи, които да ни събират [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Инициативата “Мениджър за един ден“ стана на 20 години

     Инициативата “Мениджър за един ден“ стана на 20 години, а Председателят на ОбС-Велинград бе горд домакин на деветокласниците от ИСУ “Методий Драгинов” (10.05.22г.).      Учениците Анелия Влакнова, Ивана Дуева, Самира Садъкова и Айшка Делсиз, с класен ръководител г-жа Джумалие Чолакова, имаха възможността да седнат на председателския стол и от първо лице да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 67/21.03.2022г.

На основание чл.45, ал.4, ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, от Закона за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, във връзка със Заповед №ПО-47 от 08.03.2022г. на Областен управител на област Пазарджик, с която е върнато [...]

Прочети Коментарите са изключени!