Archive | ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г. RSS feed for this section

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА           от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.  (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)            Област ПАЗАРДЖИК, община ВЕЛИНГРАД          населено място С.ГОРНА ДЪБЕВА, кметство ……….., секция № 049          адрес на избирателна секция ………………………………………………………….          ———————————————————————————————–   Собствено, бащино и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АДРЕСИ НА СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

  № по ред № на секция Населено място Адрес на секция: 1 130800001 Велинград Исторически музей, ул. „Владо Черноземски” №4, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 2 130800002 Велинград Читалище „Васил Левски” кв. Каменица, Бул. „Съединение” №181, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик 3 130800003 Велинград III-то ОУ „Христо Ботев”/начален етап/малкото училище/, до църква [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на заличените лица от избирателни списъци в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателни списъци в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за мерки за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 29.10.2023 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомявам Ви за предприети мерки за гласуване на лица със затруднения в придвижването, които да Ви подпомогнат да гласувате в изборния ден на 29.10.2023 г. 1. Предвидени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за образуване на ПСИК

извлечение! ОБЩИНАВЕЛИНГРАД 3А П О В Е Д № …1485.       ….., гp. Велинград  13.10.2023 г. С Указ № 146 от 31.07.2023 г., обн. в ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г., на Президент на Република България са насрочени избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. Във връзка с произвеждането им, до [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Избори за общински съветници и кметове на 29 октомври  2023 г. ВАЖНИ  ДАТИ  И  СРОКОВЕ ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

КМЕТСТВА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ НА 29.10.2023г.

КМЕТСТВА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ НА  29.10.2023г. област община населени места, включени в кметството КМЕТСТВО, в което ще се произвеждат избори на 29.10.2023 № идент код име код име код име код Адм. център кметство брой насел. към 04.08.2023 1 PAZ 13 ПАЗАРДЖИК 08 ВЕЛИНГРАД 00881 С.АБЛАНИЦА 08-01 АБЛАНИЦА 355 2 PAZ 13 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1309

извлечение от заповед! О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д З  А  П  О  В  Е  Д № …1309 гр. Велинград,   .12.09.2023 г.             На основание чл. 183, ал. 3 от Изборен кодекс, чл. 398 от Изборен кодекс, чл. 182 от ИК, чл. 168, ал. 2 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!