Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Вашите предложения са важни за бъдещето на Вашия град!

Може да попълните анкета тук!

Коментарите са изключени!