Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук.

2. Изтегли тук.

3. Изтегли тук.

Коментарите са изключени!