Поздравителен адрес

Уважаеми учители,

Дейци на просветата и културата,

Скъпи съграждани

За мен е чест да Ви поздравя с Деня на народнитре будители-1 ноември!

На тази дата изразяваме своята почит към създателите и пазителите на нашата духовна традиция, събудили българското самосъзнание! Благодарение на тях нашият народ е запазил вярата си в духовните ценности, в морала и доброто.

Думата „будител“ съдържа в себе си действеност и национално самочувствие, високи цели и принципи, които да следваш с търпение и вяра! Днешните будители са хилядите просветни и културни дейци, учителите на България, както и радетелите на българското слово и дух по всички кътчета на света.

Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за нашето наследство, което разпространяваме и съхраняваме през вековете за едно по-добро бъдеще на българския народ.

Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и култирата!

Ч Е С Т И Т  П Р А З Н И К !

С уважение:Атанаска Хрисчева

ВрИД Кмет на Велинград

Коментарите са изключени!