Въвеждащо обучение по проект „Нови възможности за грижа“

    С цел подобряване качеството на услугата личен асистент на 18,19,20 и 21 май 2015г. беше проведено въвъждащо обучение от служители на Дирекция Социално подпомагане Велинград на всички кандидати за лични асистент, които не са преминали обучени по предходни проекти.

     Целта на обучеието е да се повиши качеството на грижата за хора с увреждания, хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Друга цел е да успее да се подобри пряката работа на личните асисенти, да има по- голям ефект от обмена на информация между Агенцията за социално подпомагане и съответната община.

     Процеса на обучение на личните асистенти задължително включва следните теми-познания за домашните грижи на потребителя на услугата, основни задължения и права на личния асистент, специфика на грижите за стари хора, за деца и възрастни с увреждания, сигнализиране на рискове и опасности за потребителя, инциденти, дискриминация.

Коментарите са изключени!