Поздравителен адрес по случай 1 март

ДО

ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТВОРЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

НА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
     

          Поздравявам ви от все сърце по случай 1 март – Деня на любителското творчество, празника нса самодейците, на продължителите на вековната ни духовна традиция, неразделна част от българската култура.

      Неслучайно този празник съвпада с посрещането на Баба Марта и е предвестник на пролетта. Той е израз на волята и вдъхновението на народа ни за по-щастлив живот, за повече красота във всекидневието.

    Радостно е, че любителското творчество се развива във всички области на изкуството, с участието на всички поколения. А постиженията му са известни не само у нас, но и в целия свят. Ето защо високо ценим ролата на читалищата като средища за съхраняване и развитие на традиционните и на съвременните форми на изкуството, за предаване на творческия опит от стари на млади. Това е особено важно за израстването на духовно богато младо поколение, за приобщаване към националните и общочовешки ценности, заложени в родното изкуство.

      Днешният празник е израз на уважение към всички, които са свързали живота си с любителското изкуство, с което дават възможност не само за изява на таланта, но и за съприкосновение с духовното богатство на нашия народ.

Пожелавам на всички здраве, благоденствие и творческо дълголетие.

 

   Д-р Костадин Коев

Кмет на община Велинград

Коментарите са изключени!