Кръгла маса на тема: проблемите на хората с увреждания

По покана на г-жа Султанка Петрова – народен представител от Патриотичен фронт, директор дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ от Община Велинград присъства на работна среща, на която се обсъдиха проблемите и трудностите на хората с увреждания.

     Една от точките от дневния ред бе монтирането на рампи във всички обществени сгради в, помощ на хората с увреждания. Законово кметовете на общини са длъжни във всички обществени сгради да бъдат монтирани рампи, включително в училища и детски градини.

      При неизпълнение на законовите разпоредби ще бъдат въведени промени в закона- налагане на санкции на всички кметове.

Коментарите са изключени!