Кръгла маса по проект „ Намаляване на дискриминацията на работното място към ромите в Европа“

    Проведе се първата кръгла маса, организирана в рамките на проект „Working Roma”, съфинансиран от ЕС. Дискусията протече при предварително обявена тема: „Причини и прояви на ксенофобско поведение към роми на работното място“. Община Велинград бе представена от здравния медиатор отговарящ за ромското население във Велинград.

     По време на кръглата маса, участниците имаха възможност да споделят своя опит и наблюдения, свързани с прояви на дискриминация и ксенофобско поведение към хора от ромския етнос, както по време на процеса на кандидатстване за работа, така и на самото работно място. Проведе се кратка дискусия, базирана на споделения опит и целяща да засегне основните и най-често срещани причини за подобно поведение. Информацията и заключенията от тази среща, ще послужат за основа на задълбочен анализ и препоръки по темата, както и за изготвяне на пакет от кратки обучения за образованите роми, които да им помогнат за намиране и задържане на постоянна работна позиция. На участниците в кръглата маса беше дадена възможност да се включат в специализирана работна група, която ще се събира регулярно по време на изпълнение на проекта.

Коментарите са изключени!