Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

    Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

Коментарите са изключени!