СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”
Коментарите са изключени!