Обявление

 

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО , ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

               На основание чл.128 ,ал 1, от ЗУТ –Ви  уведомяваме ,че е изработен проект за ПУП -  схема за трасе на въздушна кл.НН за обект:“НОВА ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА  ПИ  341028,МЕСТНОСТ „МАРИНИЦА-ОРАНЖЕРИИТЕ“  по КВС на с.Драгиново,Община Велинград., ( ПИ  341028 ) както слева:

1.Трасето започва от съществуващ стълб в близост до о.т.№266 по плана на с.Драгиново и продължава в тротоара на около 1.40м от имотните граници по път ІV клас Велинград-Драгиново (ПИ 000083 ),докато достигне до ПИ 341028,местност“Мариница-Оранжериите“ по КВС на с.Драгиново,където на 1.50м от източната граница на имота и на 0.60 м от северната му граница се поставя нов стълб.Общата дължина на новото трасе на електропровода е 54.00м.

.Трасето еа показано с  виолетов цвят в ПУП,изготвен от „ЗЕНИТ-ГЕО“ЕООД.`

.

         Обявлението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

ИШ

.12.2016 г.

Коментарите са изключени!