Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг

Обява

Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка

Обява

Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка

Протокол

Протокол

Договор № 28395/A

Договор № 28395/В

Коментарите са изключени!