Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир,  публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Коментарите са изключени!