Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Коментарите са изключени!