План за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027г.

План за интегрирано развитие на община Велинград-2021-2027г.

Решение РИОСВ – ОВОС

Решение-88

Коментарите са изключени!