Регистър на издадените Разрешение за строеж в Община Велинград в периода: От 1966г до 2001г

Регистър на издадените Разрешение за строеж в Община Велинград в периода: От 1966г до 2001г
Коментарите са изключени!