Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Велинград за 2021 г.

 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Велинград за 2021 г.

Коментарите са изключени!