Разяснение по чл.189 от ЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП
Коментарите са изключени!