Периодически доставки на лекарствени продукти, уточнени предварително в Списък към договора, по самостоятелно обособени позиции, както следва:

 Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 1: Лекарства повлияващи храносмилателната система.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 2: Медикаменти за нервната система.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 3: Витамини, минерали, разни.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 4: Глюкозни разтвори и разтвори за преливане.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 5: Медикаменти използвани в кардиологията.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 6: Антисептични средства и дезинфектанти.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 7: Медикаменти за пикочо-половата система и хормони.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 8: Антибиотици.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 9: Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 10: Болкоуспокоителни.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 11: Медикаменти за дихателната система.

Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 12: Реактиви и контрастни вещества.

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪГЛАСИЕ С ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

СПИСЪК ЗА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ ЛЕКАРСТВА 2014-2015

ПРОЕКТО-ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА КЪМ ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА ЛЕКАРСТВАТА КЪМ ДОГОВОРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВА 2014-2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕКАРСТВА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47 АЛ 5 ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 2 ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 47 АЛ 1 ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Коментарите са изключени!