Решение №274 от 30.09.2021г

Решение №274 от 30.09.2021г на Общински съвет-Велинград
с което
СЕ ОДОБРЯВА:
“ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД-(ЧИ ОУПО)”
Коментарите са изключени!