Сесия 2011-08-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

12.08.

  1. Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” -„Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градски агломерации”. Решение №230
  2. Даване съгласие Община Велинград да участва като партньор по Програма «Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки».  Решение №231
  3. Разглеждане на Решение №218/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Решение №232
  4. Разглеждане на Решение №219/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Решение №233
  5. Разглеждане на Решение №220/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Решение №234
Коментарите са изключени!