Обществени поръчки – контакти

Контакти:

гр. Велинград

п.к. 4600

община Велинград

област Пазарджик

бул. “Хан Аспарух” N: 35

e-mail: obshtina@velingrad.bg

факс: 0359/ 54341

тел.: 0359/ 53140

Лице за контакти:

младши експерт Мария Велкова Николова

Коментарите са изключени!