Archive | Съобщения RSS feed for this section

Обява нов прием за резерви по Проект “Осигуряване на топъл обяд”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием за резерви по Проект „Осигуряване на топъл обяд“     Община Велинград уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за набиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА – Осигуряване на топъл обяд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием по Проект „Осигуряване на топъл обяд“   Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ” Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Служителите в Община Велинград приключиха обученията по проект за повишаване на квалификацията        Служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Община Велинград стартира проект за повишаване  квалификацията  на служителите си, с помощта на надграждащи обучения финансиран от ОП “Административен капацитет”        На 20.01.2014 година Община Велинград подписа договор за безвезмездна финансова помощ с № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

     Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Ви уведомяваме, че на 31.08.2012 г. от 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация с адрес: гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35,ет.1, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Велинград до 2020 г. и [...]

Прочети 0 Comments