Archive | Предварителни обявления RSS feed for this section

ОБЯВА – Осигуряване на топъл обяд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием по Проект „Осигуряване на топъл обяд“   Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ” Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Служителите в Община Велинград приключиха обученията по проект за повишаване на квалификацията        Служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Велинград

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително монтажни работи за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град  Велинград  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Община Велинград стартира проект за повишаване  квалификацията  на служителите си, с помощта на надграждащи обучения финансиран от ОП “Административен капацитет”        На 20.01.2014 година Община Велинград подписа договор за безвезмездна финансова помощ с № [...]

Прочети Коментарите са изключени!