Archive | Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград RSS feed for this section

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на  с.Рохлево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 977от 08.11.1988 г. от Председателя на  ИК на ОбНС- Велинград. Със заявлението се иска допълване , поправка и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно -допълване , поправка и оцифряване  на кадастралният план на с. Света Петка , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 1198 от 24.11.1989 г., на Председателят на Общински народен съвет гр. Велинград           Планът се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Пашови , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 663 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община Велинград. Заинтересованите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Кръстава  , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Известия за доставяне Съобщение Становище – отказ Съобщение Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Общ устройствен план на Община Велинград / окончателен проект/ тук. Доклад за оценка на съвместимостта на “Общ устройствен план на Община Велинград” тук.            

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: “Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

П О К А Н А            На 17.12.2013г. от 11:00ч. Община Велинград /малка зала/ ще се проведе заключителна пресконференция по проект – „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Вашите предложения са важни за бъдещето на Вашия град! Може да попълните анкета тук!

Прочети Коментарите са изключени!