Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второто полугодие на 2017г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за второто полугодие на 2017г.

Коментарите са изключени!