Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Първото тримесечие на 2022г., приложения към него и Баланс. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2022 г. до 31.03.2022г.

БАЛАНС

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВКИ

Коментарите са изключени!