Протокол от проведено заседание на Комисия за картотекиране и настаняване в соц.жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол картот.соц.жилища-09.09.2022г.

СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ-09.09.2022г.

КАРТОТЕКА- 09.09.2022г.

Коментарите са изключени!