Archive | НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ+ RSS feed for this section
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

Приложение № 8 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”            № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Мария Стоименова Гаджева 15,00 Медицинска сестра 2 Елена Христова Данчева 14,33                   резерва 3 Фатме Викторова Старкова 14,00 резерва С класираният кандидат за персонал  № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за Медицински сестри по проект “Патронажна грижа + в община Велинград”

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по проект чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Процедура № BG05M9OP001-2.119, Проект„Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна програма „Развитие [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА

ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА

  УТВЪРЖДАВАМ:……. Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (Подпис: Атанас Палигоров Зам.-кмет на община Велинград, оправомощен със Заповед  № 1082  от 11.07.2022 г. на Кмета на Община Велинград)   ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с изпълнение на дейности по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.119, към договор за БФП BG05N9OP001-6.002-0018-C01, [...]

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”

Приложение № 8 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”            № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Георги Стоянов Цанов 15,00 Изпълнител-шофьор 2 Здравко Георгиев Стаматов 14,33                   резерва С класираният кандидат за персонал  № 1, ще бъде сключени трудов договор за [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.004-0013-C01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна програма „Развитие на човешките [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД УТВЪРЖДАВАМ:…….(П) Д-Р КОСТАДИН КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (Подпис: Aтанас Палигоров – зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 161/04.02.2022 г. на кмета на община Велинград) О Б Я В Л Е Н И Е     Във връзка с изпълнение на дейности по процедури, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8 С П И С Ъ К                        НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Стоилка Димитрова Бакарска 15,00 Дезинфектатор С класираният кандидат за персонал № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта. [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

  Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социална услуга, делегирана от държавата дейности на територията на община Велинград, а именно ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -2 ВЕЛИНГРАД, [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СГРАДЕН ФОНД НА ЕДНА ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СГРАДЕН ФОНД НА ЕДНА ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

УТВЪРЖДАВАМ: …..П…… Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Кмет на Община Велинград                                                                        (Подпис: Атанас Палигоров – зам.-кмет,  оправомощен със Заповед №178/15.02.2021г.  на кмета на община Велинград) О Б Я В Л Е Н И Е             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, [...]

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

  Приложение № 8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”       № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Цветка Георгиева Стаматова 15,00 Дезинфектатор С класираният кандидат за персонал от № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите [...]

Прочети Коментарите са изключени!