Декларация от ОбС и ОбА – Велинград

Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

vn01-111107

vn02-111107

vn03-111107

vn04-111107

vn05-111107

vn06-111107

vn07-111107

vn08-111107

vn09-111107

vn10-111107

vn11-111107

vn12-111107

vn13-111107

vn14-111107

vn15-111107

vn16-111107

vn17-111107

vn18-111107

vn19-111107

vn20-111107

vn21-111107

vn22-111107

vn23-111107

vn24-111107

vn25-111107

vn26-111107

vn27-111107

vn28-111107

vn29-111107

vn30-111107

vn31-111107

vn31a-111107

vn77-120111

Коментарите са изключени!