Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. 
Коментарите са изключени!