Сесия 2017-06-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Изменение и допълнение на Решение №152/25.05.2017г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №172

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!